Prosciutto e Funghi

Sonka, gomba, mozzarella egy mennyei paradicsomos alapon.